Català
  • Català
  • Castellano

Control de plagues

Assessorament i tractaments de control de plagues aplicant el control integrat.

La Lluita Integrada es basa en la utilització de diferents mitjans per a aconseguir el control dels organismes no desitjats, no sempre basant-se en la lluita química tradicional. Cada possible organisme requereix unes condicions, periodicitats i metodologies de treball específiques.

Aquest tipus de tractament prioritza la minimització de la utilització de productes químics a favor de tractaments de caire físic i biològic, però sobre tot afavorint el control dels punts crítics, i les mesures correctores per a que aquests punts crítics no esdevinguin punts problemàtics.

La nostra metodologia de treball és la següent:

  1. Anàlisi de Punts Crítics de Control aplicat als tractaments de control d’organismes no desitjats, per a establir les mesures de control concretes per a cadascun dels organismes a controlar.
  2. Programa i protocol de treball per a que tothom que hi estigui interessat pugui conèixer els tractaments, com i qui els ha de realitzar, i la periodicitat d’aquests.
  3. Aplicació dels tractaments específics per a cada tipus d’organisme.
  4. Auditoria/comprovació i monitorització del funcionament dels sistemes de control i de les mesures correctores.
Els nostres serveis

Plans de neteja i desinfecció

Assessoria en qüestions sanitàries generals com pot ser l’elaboració de plans de neteja i desinfecció, el seguiment i monitorització d’aquests.

Els nostres serveis

Formació per a treballadors

Assessoria i gestió en tràmits amb l’Administració